CÔNG TY TNHH TNI KING COFFEE

TNI KING COFFEE
Địa chỉ: 161 Vo Van Tan Street, 6 Ward, 3 District, Ho Chi Minh City
website: https://kingcoffee.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Sản phẩm - Dịch vụ Nông nghiệp

Giới thiệu:

Với niềm tin "Sản phẩm của chúng tôi mang lại thành công và hạnh phúc cho mọi người", TNI King Coffee đã mang đến sản phẩm cà phê tốt nhất của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, khẳng định vị thế của hạt cà phê Robusta Việt Nam. Năm 2020, King Coffee được tạp chí Global Brands Magazine bầu chọn là Thương hiệu cà phê phát triển nhanh nhất trên thị trường quốc tế và Thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất tại Việt Nam.