CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN

PTF
Địa chỉ: Số 3, Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Năm thành lập: 1998
Vốn đăng ký: 1.050.000.000.000 VND
website: https://www.ptf.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Dịch vụ Tài chính

Giới thiệu:

Là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào tạo ra nhiều cơ hội tài chính cho Khách hàng, hướng đến một cuộc sống và tương lai tốt hơn cho họ. Xuyên suốt hoạt động bên ngoài và bên trong tổ chức, chúng tôi chuyên tìm kiếm các giải pháp và chiến lược lấy Khách hàng làm trung tâm nhằm giúp tối đa hóa sự hài lòng của Khách hàng trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tài chính tại Việt Nam.