TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

BAO LONG INSURANCE
Địa chỉ: 185 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Năm thành lập: 1995
website: https://baolonginsurance.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Dịch vụ Tài chính

Giới thiệu:

Ngày 11/07/1995, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Bảo Long là Công ty Cổ phần Bảo hiểm đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Trong suốt chặng đường 27 năm hình thành và phát triển, Bảo Long đã không ngừng tạo dựng niềm tin nơi Khách hàng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Xã hội nhằm hướng đến những giá trị chân chính. Đó là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển vững mạnh của Bảo Long.