CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT


Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội
website: http://vinawind.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Bán lẻ - Tiêu dùng

Giới thiệu:

Công ty CP Điện cơ Thống Nhất tiền thân là Xí nghiệp Điện khí Thống Nhất được thành lập năm 1965 trên cơ sở sáp nhập 2 bộ phận sản xuất quạt điện của 2 xí nghiệp công tư hợp doanh Điện thông và Điện cơ Tam Quang với nhiệm vụ chuyên sản xuất các loại quạt điện phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sau nhiều lần chuyển đổi, đến năm 2015, Công ty chuyển đổi hoạt động theo mô hinh công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, với vốn điều lệ là 143 tỷ đồng.
Công ty Điện cơ Thống nhất là một trong những đơn vị sản xuất quạt điện lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu sản phẩm của công ty đã được đăng ký độc quyền tại Việt Nam với biểu tượng hình 3 cánh quạt và tên gọi Vinawind.