TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

VINARE
Địa chỉ: 141 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Vốn đăng ký: Hơn 1.507.000.000.000 VND
website: http://www.vinare.vn

Nhóm ngành tham gia: Dịch vụ Tài chính

Giới thiệu:

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam là nhà tái bảo hiểm hàng đầu – cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ chất lượng cao cho thị trường trong nước và khu vực. Sau 27 năm phát triển, VINARE đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và trở thành công ty tái bảo hiểm hàng đầu trên với vị thế tài chính vững mạnh, có mối quan hệ hợp tác rộng khắp với thị trường bảo hiểm trong nước và quốc tế. Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức về bảo hiểm rủi ro, cung cấp năng lực tái bảo hiểm và hỗ trợ phát triển các sản phẩm bảo vệ rủi ro cho số đông dân cư.