TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH


Địa chỉ: 169 Đào Duy Từ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
website: https://www.songgianh.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Sản phẩm - Dịch vụ Nông nghiệp

Giới thiệu:

Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh là XN sản xuất vật liệu xây dựng huyện Quảng Trạch được thành lập ngày 26-04-1988. Nhiệm vụ của XN là sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng để bán, phục vụ trong lĩnh vực xây lắp công trình. 
Tháng 11/1991 Xí nghiệp được UBND tỉnh Quảng Bình chính thức phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật số 561/QĐ-UB ngày 16/11/1991 giao cho Xí nghiệp xây dựng dây chuyền sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh.
Ngày 15/12/1992 Nhà máy phân lân vi sinh Sông Gianh được thành lập theo quyết định số 39/QĐ-UB trực thuộc Sở Công nghiệp Quảng Bình.
Ngày 06/02/1996 UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 137/QĐ-UB đổi tên Nhà máy Phân lân vi sinh Sông Gianh thành Công ty Phân bón Sông Gianh.
Nói đến Tổng công ty Sông Gianh là nói đến các sản phẩm phân bón mang nhãn hiệu “Sông Gianh” uy tín và chất lượng. Tự hào về truyền thống của một đơn vị Anh hùng và để đáp lại niềm tin của quý khách hàng, trong những năm tiếp theo tập thể CBCN trong Tổng công ty Sông Gianh cam kết: Lấy lợi ích của người tiêu dùng làm kim chỉ nam cho mọi hành động, không ngừng nỗ lực phấn đấu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng, để phân bón Sông Gianh thực sự mang lại lợi ích vô tận, là người bạn hiền hòa của nhà nông.
Với niềm tin vững chắc và kỳ vọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, sự thịnh vượng đi lên của quốc gia, tình yêu với con người và thiên nhiên xanh của Việt Nam, Tổng công ty Sông Gianh đã và đang nỗ lực không ngừng để ngày càng lớn mạnh và cùng Việt Nam phát triển bền vững …