TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

VINAPHARM
Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội
Vốn đăng ký: 2.370.000.000.000 VND
website: http://vinapharm.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Bán lẻ - Tiêu dùng

Giới thiệu:

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào tháng 4 năm 1971 trên cơ sở sát nhập 3 Cục trực thuộc Bộ y tế: Cục phân phối dược phẩm, cục dược liệu, cục sản xuất. Năm 1982, Tổng công ty Dược được đổi tên là Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam. Vinapharm luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong ban lãnh đạo và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách: Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cơ cấu, chủng loại, số lượng và chất lượng, tăng cường công tác quản lý; Tiết kiệm giảm chi phí lưu thông để có giá bán hợp lý, ổn định; Thực hiện tốt công tác bảo đảm cung ứng thuốc cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt, hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Y tế giao trong việc thực hiện nhiệm vụ “Dự trữ thuốc quốc gia”, dự trữ thuốc phòng chống bão lụt, chống dịch và “Dự trữ lưu thông thuốc”; Xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối và kinh doanh. 
Với tầm nhìn hướng tới thành lập Tập đoàn Đầu tư - Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam. Phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước và kiện toàn hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới.