TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

VTEC
Địa chỉ: 7 Lê Minh Xuân, P.7, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
website: https://www.viettien.com.vn

Nhóm ngành tham gia: Bán lẻ - Tiêu dùng

Giới thiệu:

Tổng Công ty CP may Việt Tiến tiền thân là một xí nghiệp may tư nhân “Thái Bình Dương kỹ nghệ công ty” tên giao dịch là Pacific Enterprise. Tháng 5/1977 được Bộ Công Nghiệp công nhận là xí nghiệp quốc doanh và đổi tên thành Xí Nghiệp May Việt Tiến. Ngày 13/11/1979, xí nghiệp bị hỏa hoạn, thiệt hại hoàn toàn. Vào ngày 24/03/1993, công ty được Bộ Công Nghiệp cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Ngày 29/04/1995 tổng công ty dệt may Việt Nam ra đời. Ngày 09/01/2007 thành lập Tổng công ty May Việt Tiến. Ngày 13/02/2007, Bộ Công Nghiệp ban hành Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng công ty May Việt Tiến.
Với tầm nhìn Trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực dệt may. Không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của Khách hàng và Người lao động bằng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.