CÔNG TY CỔ PHẦN BRAVOHR


Địa chỉ: Tầng 9, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
website: https://www.bravohr.vn

Nhóm ngành tham gia: Công nghệ - Dịch vụ số

Giới thiệu:

BravoHR là ứng dụng hỗ trợ các Doanh nghiệp trong việc quản lý nhân sự, gắn kết và tưởng thưởng nhân viên. Bravo cung cấp giải pháp giải quyết được những modules còn thiếu hụt trong việc quản trị Nhân sự, đặc biệt là công tác phúc lợi và quyền lợi.
BravoHR dành riêng cho việc xây dựng văn hóa công ty của bạn, điều chỉnh để phù hợp với lực lượng lao động phát triển nhanh và năng động. Giao diện phần thưởng có thể tùy chỉnh, hoạt động theo nguyên tắc rất cơ bản, phục vụ cho mỗi đối tượng, mỗi nhân viên, mỗi người dùng cụ thể có sở thích, nhu cầu và khả năng khác nhau, từ đó nâng cao tầm nhìn của công ty bạn.


< Quay lại Thông tin chi tiết  Share